• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje osoby, które poniosły szkody w czasie burzy i gradobicia w dniu 10.VI 2009 r

17 września 2009

Do Urzędu Gminy Babice wpłynęło 239 wniosków o udzielenie pomocy z powodu szkód powstałych w gospodarstwach rolnych/nieruchomościach w czasie burzy połączonej z gradobiciem w dniu 10 czerwca 2009r.

     Do Urzędu Gminy Babice wpłynęło 239 wniosków o udzielenie pomocy z powodu szkód powstałych w gospodarstwach rolnych/nieruchomościach w czasie burzy połączonej z gradobiciem w dniu 10 czerwca 2009r.
     Komisja w składzie: Jolanta Radecka, Stanisław Bajer, Natalia Klamka przeprowadziła w dniach 29-30.06.2009r. oraz 01.07.2009 wizje lokalne na terenie całej gminy w miejscach dotkniętych zniszczeniami w zakresie upraw rolnych. Sporządzono protokoły z wizji lokalnych u osób poszkodowanych, w których opisano rodzaj i rozmiar zniszczeń. W przypadku osób, u których wystąpiły zniszczenia w zakresie budynków mieszkalnych i gospodarczych, Komisja w składzie Jan Pulit i Joanna Rzeszótko przeprowadziła wizje lokalne i spisała protokoły z wizji lokalnych, w których opisano dokładnie rodzaj szkód.
     W oparciu o zebrane informacje, oszacowano rozmiar zniszczeń i podjęto natychmiastowe  starania o uzyskanie pomocy z budżetu państwa na naprawę szkód powstałych w czasie gradobicia.  Gmina otrzymała środki finansowe na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych, których budynki mieszkalne ucierpiały w czasie nawałnicy. Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w sposób indywidualny kontaktują się z osobami poszkodowanymi i przeprowadzają wywiady środowiskowe w celu  udzielenia pomocy.
     Niestety, nie został uruchomiony żaden rządowy program pomocy socjalnej dla rodzin rolniczych z terenu województwa małopolskiego, które poniosły straty w gospodarstwach rolniczych. Obecnie jedyną formą pomocy dla poszkodowanych gospodarstw rolnych jest nisko oprocentowany preferencyjny kredyt klęskowy na wznowienie produkcji rolnej z dopłatą do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa.
     Osoby, które poniosły duże straty w gospodarstwach rolnych, uniemożliwiające im spłatę zobowiązań podatkowych mogą starać się o umorzenie nie zapłaconego podatku. Podania tych osób będą rozpatrywane w sposób indywidualny przez Urząd Gminy. Ponadto osoby o niskich dochodach mogą ubiegać się o zasiłki z pomocy społecznej – w tym celu należy zwrócić się z podaniem do Ośrodka Pomocy Społecznej.