• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Program Rozwoju Bibliotek dotarł do Gminnej Biblioteki Publicznej w Babicach.

4 września 2009

Gminna Biblioteka Publiczna w Babicach dostała dofinansowanie w ramach programu Infrastruktura Bibliotek ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

     Gminna Biblioteka Publiczna w Babicach dostała dofinansowanie w ramach programu Infrastruktura Bibliotek ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
     Zadanie realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego to : „Modernizacja lokalu i zakup wyposażenia dla GBP w Babicach”.
     Kwota dofinansowania – 45 000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) będzie wykorzystana do 31.12.2009 r. na :
- adaptację pomieszczeń biblioteki w Jankowicach (remont oraz zakup wyposażenia),
- adaptację pomieszczenia na sanitariaty dla niepełnosprawnych w siedzibie GBP w Babicach.
     Program Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany będzie w Polsce w latach 2009-2013. Przedsięwzięcie to jest częścią programu “Global Libraries” stworzonego przez Fundację Billa i Melindy Gates z myślą o ułatwieniu mieszkańcom małych miejscowości na całym świecie dostępu do komputerów, internetu i szkoleń. Wykorzystany zostanie przy tym potencjał tkwiący w sieciach bibliotek publicznych.
     Grupą docelową PRB są biblioteki publiczne we wszystkich gminach wiejskich i wiejsko-miejskich oraz w tych gminach miejskich, które mają mniej niż 20 tysięcy mieszkańców. Fundusze zostaną przeznaczone na: szkolenia bibliotekarek i bibliotekarzy, wsparcie teleinformatyczne bibliotek, wzmacnianie całego systemu bibliotecznego oraz pakiet działań informacyjnych i promocyjnych. Biblioteki w małych miejscowościach będą miały możliwość stawać się nowoczesnymi centrami wiedzy i aktywności lokalnej.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.